ผลการค้นหา
 
 
ผลลัพธ์จากการค้นจะแสดงด้านล่าง. ถ้าผลลัพธ์ที่ปรากฏยังไม่ชัดเจนหรือกว้างเกินไปคุณสามารถใช้เครื่องมือ ค้นหาแบบพิเศษ ในการค้นหาหนังสือได้.
 
 
 
ผลลัพธ์จากการค้นหาโดยใช้.. 
ผู้แต่ง : ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
HIGHLIGHT  /  UN-HIGHLIGHT ]
 
 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 รายการ :  แสดง

  1 
 
 
  รายการหนังสือ  
 
 
 

เรื่อง : การศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชุดแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก
ผู้แต่ง : ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
สำนักพิมพ์ : Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ : SSRU Online+Offline
หัวเรื่อง : น้ำเสีย – การบำบัด, น้ำเสีย – การบำบัด – วิจัย, น้ำเสีย – วิจัย
จำนวนเล่ม : unlimited เล่ม

การวิจัยการศึกษาการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ชุดแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก เป็นการศึกษา เพื่อประยุกต์แนวทางการบำบัดน้ำเสียที่ผู้ทำการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเคยทำมาในอดีตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำไปเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชน และแหล่งกำเนิดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้โดยทั่วไป การวิจัยครั้งนี้ได้อาศัยหลักการทางวิศวกรรมออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย คุณภาพน้ำทิ้ง โดยผู้วิจัยได้เลือกน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำชุมชนโดยใช้น้ำเสียจากแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมเส้นด้าย ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นน้ำเสียเริ่มต้นในการกำหนดเกณฑ์การออกแบบชุดแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก และผลการศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก......    ( รายละเอียด )

จำนวนหน้า : 86 หน้า
1

 
 
ผลลัพธ์ : รายการที่ 1-1 จากทั้งหมด 1 รายการ :  แสดง

  1 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.156.76.187    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249