งานวิจัย > วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology) > การตรวจสอบความเป็นพิษและฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย ของสารสกัดจากพญาวานรเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเป็นยาจากธรรมชาติ
 
  แสดงหมวดย่อยใน " งานวิจัย " ทั้งหมด

 
 
Online Reading
Flip Reading
DRM Download
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบความเป็นพิษและฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย ของสารสกัดจากพญาวานรเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเป็นยาจากธรรมชาติ
ผู้แต่ง จันทนา กาญจน์กมล
สำนักพิมพ์ Suan Sunandha Rajabhat University
ประเภทหนังสือ SSRU Online+Offline
หมวดหนังสือ งานวิจัย
หัวเรื่อง สมุนไพร
เลขเรียกหนังสือ 615.321072
รหัสหนังสือ 00010032
เลข ISBN -
ปีที่เข้าระบบ 2011-08-31
จำนวนหน้า 106 หน้า
จำนวนเล่ม unlimited เล่ม  
การทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรีย ของสารสกัดจากใบพญาวานร ต่อเชื้อ Staphylococcus aureus, Vibrio cholera, Salmonella Typhimurium และ Escherichia coli โดยวิธี Agar disc diffusion พบว่า มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Salmonella Typhimurium ได้ระดับปานกลางที่ความเข้มข้นของสารสกัด 5 mg/disc แต่สารสกัดชนิดอื่นไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อทุกชนิด การทดสอบสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธีการฟอกจางสีแคโรทีน พบว่าสารสกัดไดคลอโรมีเทนจากใบพญาวานร มี % การยับยั้งการฟอกจางสี บีต้า – แคโรทีน สูงสุดที่ 99% สำหรับวิธี DPPH staining พบว่าสารสกัดใบสดในน้ำ ใบสดในเมทานอล และสารสกัดเอทานอล จะเห็นจุดเหลืองที่ความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดเป็น 6.25 mg/ml นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดใบสดในเมทานอล ให้ค่า Reducing Power สูงที่สุดและยังมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารประกอบพอลิฟีโนลิก การหาองค์ประกอบของสารประกอบ Total Phenolic จากสารสกัดชนิดต่างๆของใบพญาวานร โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน Gallic acid พบว่า สารสกัดใบสดในเมทานอล มีปริมาณสารฟีนอลิกมากที่สุด คือ 489.81 mg /100g ใบสด การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งสูงสุด ส่วนการศึกษาสารสำคัญในสารสกัดจากพญาวานรโดยวิธีโครมาโตรกราฟีอย่างบาง (Thin Layer Chromatography, TLC) และตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ กันพบว่า สารสกัดทุกชนิดที่มีสารสเตอรอยด์ สารอะโรเมติก สารแอลคาลอยด์ และสารฟลาโวนอยด์ ส่วนประกอบทางเคมีอยู่ด้วย ส่วนการศีกษาสมบัติการเป็นพิษต่อเซลล์พบว่าสารสกัดจากเมทานอลไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง.........
 
   
   เพื่อความสมบูรณ์ในการหนังสือออนไลน์ควรใช้ Acrobat Reader 8 หรือ Flash Player 9 ขึ้นไป
   
 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.156.76.187    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249