เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม > - > การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a – 3.3
 
  แสดงหมวดย่อยใน " เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม " ทั้งหมด

 
 
Online Reading
Flip Reading
ชื่อเรื่อง การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้วยโปรแกรม ArcView 3.2a – 3.3
ผู้แต่ง ผศ.อุทัย สุขสิงห์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ประเภทหนังสือ Online eBooks
หมวดหนังสือ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
เลขเรียกหนังสือ -
รหัสหนังสือ 00001027
เลข ISBN 974-443-072-9
ปีที่เข้าระบบ 2006-06-20
จำนวนหน้า 362 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม  
เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยหลักการและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographaic Information System) ส่วนประกอบและการใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3 การสร้างแผนที่ระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Views) การสร้างตารางฐานข้อมูล (Tables) ของแผนที่ระบบดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับตารางฐานข้อมูล การสร้างแผนภูมิ (Charts) ของระบบข้อมูลแผนที่เพื่อนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนที่เพื่อนำออกไปใช้งาน การพัฒนาการเขียนโปรแกรม Avenue Scripts การเขียนโปรแกรม Avenue Scripts โดยใช้ Dialog Designer หลักการสร้างเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูลแบบ 3D เชิงพื้นที่ การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น กำหนดขอบเขต (Buffer Zone) การคัดลอกแผนที่ (Clip) การลบเส้นที่ซ้ำกัน (Dissolve) การรวมพื้นที่ (Eliminate) การหาพื้นที่ซ้อนทับ (Identity & Intersect) การรวมแผนที่ (Map join) การแปลงข้อมูล Arcview 3.2a - 3.3 เป็น svg และ Java Script Arrays สำหรับแสดงบนเว็บเพจ วิธีการทำเป็น Map server โดยทำงานร่วมกับระบบฐาน MySQL และ php script เหมาะสำหรับนักเรียน/นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ ผู้ควบคุมระบบเครือข่าย และผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง...
 
   
   เพื่อความสมบูรณ์ในการหนังสือออนไลน์ควรใช้ Acrobat Reader 8 หรือ Flash Player 9 ขึ้นไป
   
 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.156.76.187    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249