คอมพิวเตอร์ > - > การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
 
  แสดงหมวดย่อยใน " คอมพิวเตอร์ " ทั้งหมด

 
 
Online Reading
Flip Reading
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี
ผู้แต่ง ผศ. สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ประเภทหนังสือ Online eBooks
หมวดหนังสือ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
เลขเรียกหนังสือ -
รหัสหนังสือ 00001016
เลข ISBN 974-8329-79-8
ปีที่เข้าระบบ 2005-07-01
จำนวนหน้า 321 หน้า
จำนวนเล่ม 3 เล่ม  
เป็นคู่มือที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้หนังสือสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท มีแผ่นบันทึกเก็บตัวอย่างโปรแกรมในหนังสือ มีข้อสังเกตที่ควรระมัดระวังในการเขียนโปรแกรมภาษา C เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทุกสถาบัน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C ตลอดจนครู-อาจารย์สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนในวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา C ได้...
 
   
   เพื่อความสมบูรณ์ในการหนังสือออนไลน์ควรใช้ Acrobat Reader 8 หรือ Flash Player 9 ขึ้นไป
   
 
 
 
 
  ระบบผู้ใช้  
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ Library software
เข้าสู่ระบบ
 
 
 
  Download 2ebook Reader  
 
 
 
Download 2ebook Reader
โปรแกรมอ่านหนังสือ สำหรับการอ่านแบบ offline

 
 
 
  หนังสือยอดนิยม  
 
 
  โซนแนะนำ  
 
 
 
คู่มือการใช้บริการ
ขั้นตอนการใช้งาน eBooks อย่างง่ายๆ.

ระบบค้นหาหนังสือ
คุณสามารถค้นหาหนังสือ จากชื่อหนังสือ/ ชื่อผู้แต่ง/ สำนักพิมพ์ และอื่นๆ
 
 
 
  F.A.Q.  
 
 
 
eBook คืออะไร ?
หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทาง อินเทอร์เน็ต...

eBook มีประโยชน์อย่างไร ?
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้อ่าน...

 
 
         
  54.156.76.187    ติดต่อศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ : 02-160-1249